सरस्वती विद्या मंदिर उच्च मा. विद्यालय, अम्बाह 

 • Email
  ramjilalshuklaa@gmail.com
 • Phone
  9754425159
 • Address
  सरस्वती विद्या मंदिर उच्च मा. विद्यालय,
  राजवाडा वार्ड -7 आलमपुर जिला भिंड  
 • प्राचार्य 
  श्री रामजी लाल शुक्ल
 • सचिव 
  श्री मनोज देवलिया